Emre ARKAN

Microsoft Certification Professional

Software Developer

Benim Hakk?mda

7 May?s 1994’de ?stanbul’da do?dum. Hayat?m? Be?ikta? Arnavutk?y’deki evimizde ailem birlikte ge?irdim. ?lk ve orta??retimi Rahmi Kiri??io?lu ilk??retim okulunda okudum. Lise hayat?ma Mehmet Ali Büyükhanl? Ticaret Meslek Lisesi’nde Bili?im Teknolojileri Web Programc?l??? b?lümü okuyarak ge?irdim. Ayn? zamanda Judo sporuyla da ilgilendim. Daha sonra üniversite hayat?ma ba?lad?m ve evden ayr?l?k vakti gelmi?ti. Kazand???m b?lüm Bal?kesir’in g?nen il?esinde bir meslek yüksek okuluydu burada 2 y?l boyunca bilgisayar programc?l??? b?lümünü okuyarak ba?ar? ile bitirdim ve ?stanbul’a d?ndüm ??renim hayat?ma Anadolu üniversitesi i?letme fakültesi - i?letme b?lümü’nde devam etmekteyim

 • Do?um Tarihi : 07.05.1994
 • Telefon : +90 (542) 354 84 27
 • Uyruk : Türkiye Cumhuriyeti
 • Sürücü Belgesi : Yok
 • Askerlik Durumu : Yap?ld?
 • E-Posta Adresi : emrearkan34@gmail.com

?lgi Alanlar?m ?

Yaz?l?m Geli?tiricili?i

Web Siteleri Yapabilir, Uygulamalar Geli?tirebilirim .

Grafik Tasar?mc?l???

Logo Tasarlayabilir, kartvizit, zarf vb. yapabilirim

Bilgisayar Donan?m?

Bilgisayar Bak?m? ve onar?m? yapabilirim.

Sosyal Medya ve E-Ticaret Y?neticili?i

Sosyal Medya Y?netebilir, E-Ticaret Sitelerinizle ilgilenebilirim

Kariyer

E?itim

2015 - ...
Lisans

Anadolu üniversitesi

Lisams E?itimime Anadolu üniversitesi ??letme Fakultesi ??letme B?lümünde Devam Etmekteyim.

2015 - 2016
Kurs

SmartPro Bilgisayar Akademisi

?nlisans E?itimi Sonras? Yaklas?k 6 Ay Olan Yaz?l?m Uzman? Sertifika Program?n? Tamamlad?m.

2013 - 2015
?nlisans

Bal?kesir üniversitesi

?nlisans E?itimimi Bal?kesir üniversitesi G?nen Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programc?l??? B?lümünü Tamamlad?m.

2008 - 2013
Lise

Mehmet Ali Büyükhanl? Ticaret Meslek Lisesi

Lise E?itimimi Mehmet Ali Büyükhanl? T.M.L'inde Web Programc?l??? B?lümünü Tamamlad?m.

2000 - 2008
?lk??retim

Rahmi Kiri??io?lu ?lk??retim Okulu

?lk??retimimi Rahmi Kiri??io?lu ?lk??retim Okulunda Tamamlad?m.

Deneyim

2020 - 2020
Gaziantep ?l Jandarma Komutanl???

Personel ve ?dari ??ler Eleman?

Gaziantep ?l Jandarma Komutanl???'nda Vatani G?revimi Personel ve ?dari ??ler Eleman? olarak Yapt?m.

2017 - 2020
Maya Reklam

Yaz?l?m Uzman?

Maya Reklam Firmas?nda Yaz?l?m Uzman? Pozisyonunda G?rev Ald?m.

2016 - 2017
Y?n Yay?nc?l?k Film Reklam Tan?t?m Organizasyon Hiz.Ltd.?ti.

Yaz?l?m Geli?tirme Uzman?

Bee Creative Firmas?nda Yaz?l?m Uzman? Pozisyonunda G?rev Ald?m.

2013 - 2013
Remix Promosyon ve ?nternet Hizmetleri

Yaz?l?m Geli?tirme Stajyeri

Remix Promosyon ve ?nternet Hizmetleri Firmas?nda Yaz?l?m Geli?tirme Stajyeri Pozisyonunda G?rev Ald?m.

2012 - 2013
Mageist ?nternet Hizmetleri

Yaz?l?m Geli?tirme Stajyeri

Mageist ?nternet Hizmetleri Firmas?nda Yaz?l?m Geli?tirme Stajyeri Pozisyonunda G?rev Ald?m.

Tasar?m Yeteneklerim

Web Tasar?m

95%

Bask? Tasar?m?

65%

Logo Tasar?m?

80%

Grafik Tasar?m

90%

Yaz?l?m Yeteneklerim

C# Programlama Dili

95%

C++ Programlama Dili

90%

Php Programlama Dili

70%

Java Programlama Dili

70%

HTML/CSS

90%

Javascript

75%

Mssql/Mysql

80%

Asp.Net Mvc

90%

Hobilerim

 • Ki?isel Geli?im
 • Video Oyunlar?
 • Web Tasar?m
 • Yaz?l?m Geli?tirme
 • Grafik Tasar?m
 • Sosyal Medya
 • E-Ticaret
 • Bilgisayar Donan?m?
 • Sinema ve Dizi ?zleme

Sertifikalar?m

Microsoft Certified Professional

Microsoft

Programming in C#

Microsoft

Programming in HTML5 with JavaScript And CSS3

Microsoft

Developing ASP.NET MVC Web Applications

Microsoft

Arama A?? Reklamc?l???

Google

Video Reklamc?l???

Google

G?rüntülü Reklamc?l?k

Google

Al??veri? Reklamc?l???

Google

Blog

?leti?im

?stanbul

0542 354 84 27

emrearkan34@gmail.com

Freelance i?ler i?in Lütfen Formu Doldurun

Bana Bir Mesaj B?rak?n !